top of page

พันธมิตรแบรนด์

Apicius Culinary Arts เข้าร่วมกับ Cook and Chef Institute ด้วยความปรารถนาที่จะยังคงทำงานที่ยอดเยี่ยมและเติบโตต่อไป แต่ตอนนี้มี ผลิตภัณฑ์ของ Bergner ให้เลือกมากมาย  ด้วยความร่วมมือนี้ ทั้งสองสถาบันพยายามที่จะสร้างการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบภายใต้กรอบของศาสตร์แห่งการทำอาหารและโภชนาการ  

โรงเรียนของเราใช้อุปกรณ์ทั้งหมดของพวกเขาและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแบรนด์ผ่านการทดสอบของอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนของเชฟของเรา

bottom of page