สุขอนามัยในครัวและกฎการจัดการอาหารอย่างปลอดภัย  (HACCP/USPH

หลักสูตรนี้ให้ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการอาหารมืออาชีพ  

 

ระยะเวลาของหลักสูตร: 1 วัน – 8 ชั่วโมง

เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับหลักการพื้นฐานของ HACCP

  • คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบคทีเรีย เชื้อโรค ยีสต์ และเชื้อโรคอื่นๆ

  • คุณจะได้รู้จักโรคที่เกิดจากอาหารที่พบบ่อยที่สุด

  • คุณจะได้รู้เกี่ยวกับอุณหภูมิอาหารที่ถูกต้อง

การใช้ความรู้ที่ได้รับในระหว่างหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถเตรียมอาหารได้อย่างเหมาะสมและถูกสุขอนามัยโดยไม่ทำให้ตัวเองและลูกค้าของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง